Organisation

Finlands Biodlarförening r.f. är grundad den 13 november 1908. Det är en svenskspråkig förening, vars verksamhetsområde ursprungligen var Nyland, senare utvidgades det till att omfatta hela Svenskfinland, för att så reduceras till att i dagens läge täcka den svenska sydkusten från Lovisa i öster till Åbo i väster. De övriga svenskspråkiga områdena har idag sina egna föreningar, Ålands biodlarförening och Svenska Österbottens biodlare.

Föreningen har idag ca 100 medlemmar med ett tiotal förbunds-, familje- och understödsmedlemmar. Som medlem i Finlands biodlarförening ( 15,- år 2013) får man ett medlemsbrev två till tre gånger i året med aktuell information, kan delta i alla våra sammankomster och får fritt använda Bistugan i Västankvarn för slungning, silning och burkning av egen honung! Obs! Familje eller stödmedlem är också fullvärdig föreningsmedlem ( 15,-) Om man vill höra till Finlands Biodlares förbund  så får man valbart Mehiläinen ( 7 nr/ år )eller Bitidningen ( fr. Sverige), kan delta i alla seminarier som ordnas landsomfattande och olika kurser.

I Finland finns 38 biodlarföreningar som hör till Finlands Biodlares förbund, se närmare uppgifter www.hunaja.net. Där finns också information på svenska.